Bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ (life insurance)  sản phẩm của công ty bảo hiểm, được thiết kế với các quyền lợi, điều khoản rõ ràng nhằm bảo vệ con người trước những biến cố sức khỏe hoặc các rủi ro về thân thể, tính mạng. Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn  một hình thức tiết kiệm, đầu tư sinh lợi hiệu quả.

Leave Comments

08.1800.6565
0818006565