Chuyên mục: BẢO HIỂM NHÂN THỌ

  • Bảo hiểm

    Bảo hiểm nhân thọ (life insurance) là sản phẩm của công ty bảo hiểm, được thiết kế với các quyền lợi, điều khoản rõ ràng nhằm bảo vệ con người trước những biến cố sức khỏe hoặc các rủi ro về thân thể, tính mạng. Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn là một hình thức tiết kiệm, đầu tư sinh lợi hiệu quả.
    Xem thêm
08.1800.6565
0818006565